Suomen kansallinen Maailman muisti -rekisteriKansalliseen Maailman muisti -rekisteriin kootaan kansallisesti merkittävää asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä.

Kohteet Suomen kansallisessa Maailman Muisti -rekisterissä:
  • Kansalliskirjasto; Fragmenta membranea -kokoelma
  • Kansalliskirjasto; Monrepos’n kartanon kirjasto
  • Kansalliskirjasto ja Svenska Litteratursällskapet i Finland; Zacharias Topeliuksen arkisto
  • Helsingin kaupunginarkisto; XV Olympia Helsinki 1952 –arkisto
  • Ålands Sjöfartsmuseum / Ålands Landskaparkiv; Rederiebolaget Gustaf Eriksons Arkiv
  • Åbo Akademis bibliotek; Finska Hushållningssällskapets arkiv